26-09-16

25.09.2016 Padstappers te Viane

Op wandel bij bruggenbouwers

Afgelopen zondag organiseerden de Padstappers Geraardsbergen reeds voor de 15de keer hun Natuurreservatentocht, ditmaal met uitvalsbasis Viane. Op sociale media en op hun site hadden we reeds gemerkt dat er een nieuwigheid in de omloop was, echter enkel voor de omlopen van 6, 10 en 14km. Zodoende besloten we om de omloop van 26km te bewandelen en er achteraf de 7km omloop bij te nemen. Iets nieuws moet nu éénmaal getest worden, is zoals een klein kind met nieuw speelgoed! Enkele bekenden begroeten, wat fotokes nemen, elektronisch inschrijven en we konden onder een mooi opkomende zon beginnen aan ons wandelavontuur voor vandaag.

Via afwisselend enkele rustige straatjes en vele kerk- en veldwegen verlieten we het centrum van Viane, deelgemeente van Geraardsbergen. Resoluut trokken we naar het natuurreservaat “De Rietbeemd”. De Rietbeemd is een natuurreservaat in de Dendervallei aan de rand van de Vlaamse Ardennen in Zuid-Oost-Vlaanderen, gelegen op het grondgebied van de stad Geraardsbergen (deelgemeenten Overboelare en Moerbeke) en loopt over de taalgrens in Wallonië door als natuurreservaat "Les Prés Rosières" in het Henegouwse Lessen (deelgemeente Twee-Akren). Het 80 ha grote reservaat werd gesticht in 1987 en bestrijkt het gebouwvrije deel van de Marke. Het is erkend als Europees Natura 2000-gebied en maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Het wordt aan Vlaamse zijde beheerd door Natuurpunt en aan Waalse zijde door de "Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux" (LRBPO-Belgische Liga voor Vogelbescherming). De Rietbeemd vormt een gevarieerd landschap van knotwilgenrijen, hagen, houtwallen, rietvelden, moerasspirearuigten, moerasgebieden, meanderende beekjes en amfibieënpoelen. Galloways worden ingezet voor de extensieve begrazing van bepaalde percelen. In het bezoekerscentrum, de schuur van de historische St. Antoonshoeve troffen we onze eerste rustpost na 6,4km. Even de nodige suikers bijvullen en we konden verder.

Een klein stukje verhard en vervolgens door een smal paadje, lichtjes stijgend en we konden genieten van een prachtig panoramisch zicht op de Markvallei. Een brokkenpad langs een maisveld bracht ons aan de rand van het Arduinbos. Even dalen, straatje dwarsen en opnieuw een smalle veldweg in. Even links rechts en we konden zowaar een helling beklimmen, sommigen deden het bijna op handen en voeten! De omloopbouwer houd van afwisseling! Verder bergop tot boven op de Buizemont. Even volgen en opnieuw via mooie veldwegen, de één al wat breder of smaller dan de andere afdalen richting Moerbeke waar we in het plaatselijke schooltje onze tweede rustpost terug vonden. Van hieruit dienden we eerst een plaatselijke lus te bewandelen. De nodige energie opslaan en terug op stap.

Een kort stukje straat, een kerkwegel en we dwarsten de drukke baan Geraardsbergen-Edingen. Een rustig verkeersluw straatje, dwarsen de weg van Moerbeke naar Galmaarden en langs de achterzijde van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk trekken we verder een woonwijk in. Licht stijgend bereiken we opnieuw de voornoemde weg naar Galmaarden die we opnieuw dwarsen om onmiddellijk de velden in te trekken. Hier werden we enigszins ongerust. Hadden we soms een splitsing gemist? Echter, een goeie 2km na onze laatste rust troffen we die toch aan, dit deel zouden we dus twee maal bewandelen. Licht stijgend trokken we door en langs het Karkoolbos om zodoende de top van de Bosberg te bereiken. Hier was alles in gereedheid om straks de renners te laten passeren die de Eneco-tour reden. We duiken het Raspaillebos in. Het boscomplex, gevormd door het Raspaillebos, Moerbekebos en Karkoolbos, ligt op een heuvelrug te Geraardsbergen en Galmaarden. Het gebied vormt een relict van het Kolenwoud en wordt doorsneden door een kasseiweg, de Bosberg. Eerst door en vervolgens langs het bos bereiken we een tarmacje die ons richting Atembeke brengt. Enkele smalle wegeltjes, een stukje verhard en opnieuw de natuur in, zelfs dwars door een weiland. Een volgend stukje verhard brengt ons terug in Moerbeke waar we opnieuw onze rustpost opzoeken.

Terug op stap naar onze startplaats, eerst een 2-tal km het traject van daarstraks om af te draaien richting Galmaarden. Dwarsen een overwoekerd aardappelveld, enkele smalle veldwegen tussen de weiden om aan te belanden op een mooie brede veldweg tussen weiden en akkers. Vervolgens kort verhard en we passeren de Sint-Pauluskapel. Gelegen op het Kapelleblok, ten noorden van en dichtbij de Pauwelhoeve. Ze werd opgetrokken op een site, die reeds in de Gallo-Romeinse periode werd bewoond. Er blijkt geen enkel verband te bestaan tussen de villa die er zich waarschijnlijk bevond en de laat-middeleeuwse kapel, die vermoedelijk in het begin van de 16de eeuw werd opgetrokken. Het is een bakstenen gebouw in laatgotische stijl. In de kapel worden o.m. enkele 15de-eeuwse kunstvoorwerpen bewaard. Opnieuw dwarsen we de weg Moerbeke-Galmaarden en belanden terug in de Markvallei.  Deze vallei situeert zicht ten zuiden van Geraardsbergen, op de grens van drie provincies: Oost- Vlaanderen, Brabant en Henegouwen. De Mark ontspringt in het Henegouwse Silly en mondt ter hoogte van Geraardsbergen in de Dender uit. De Markvallei is een natuur- en reservaatgebied. Op enkele kleine kernen van lintbebouwing, die zich aan de grens van deze plaats bevinden, en enkele verspreide huizen na, is dit gebied onbebouwd. Het bodemgebruik in de Markvallei is voornamelijk op land- en bosbouw gericht. Hooilanden bedekken een grote oppervlakte langs de Mark. Bosbouw komt voornamelijk onder de vorm van hakhoutpercelen en strookvormige populierenaanplanten voor. De bosgebiedjes langs de oevers van de Mark zijn dus voornamelijk populierenaanplanten die tijdens de laatste decennia werden aangeplant. Via een aaneenschakeling van veld- en boswegen doorkruisten we dit prachtige natuurbiotoop om finaal uit te komen op slechts enkele honderden meter van onze startplaats in Viane. Onze 26km-omloop was ten einde. Genieten van een hapje en een drankje en we konden beginnen aan het tweede deel van onze planning.

Op stap voor de 7km. Een stukje het traject van deze morgen. We merkten ondertussen dat de weersomstandigheden aan het veranderen waren. De zon ruimde plaats voor bewolking, de wind begon ook de kop op te steken. Toch bleven we moedig volharden in onze planning. We belanden op de weg die Viane verbind met Wallonië (Deux-Acren), dwarsen deze weg en trekken opnieuw de natuur in. Een hekje, enkele dagen geleden door de organiserende club geplaatst verschaft ons toegang tot een ruime weide, we bevinden ons in “Den Broek”. In al de jaren dat ik wandel heb ik hier nog nooit gestapt. Plots staan we opnieuw voor een nieuw hekje, we bewandelen een brug over de Mark en ietsje verder komen we aan een nieuw aangelegd brugje over een zijriviertje van de Mark. Een lovenswaardige realisatie van wandelclub “De Padstappers Geraardsbergen”. Gebouwd met veel liefde en vakkennis, en als doel om vanuit Viane via de natuur Moerbeke op te zoeken. Proficiat aan de leden van de Padstappers die hier hebben aan meegewerkt. Speciaal om dit te zien deden wij er de 7km-omloop bij. We hebben er van genoten. Verder door de weilanden, nog enkele smalle straatjes en we zijn terug op de rustpost van Moerbeke.

De dorst nog eens laven en via verhard terug naar de eindmeet. Bij het verlaten van het centrum van Moerbeke gaan plots de hemelsluizen open. We wisten dat we een kilometer verder aan onze auto passeerden (Waar de paraplu inlag) dus trokken we in heiltempo verder. Anny zette het op een lopen en kwam me naderhand tegen, de paraplu uitnodigend opstekend. Ook een lovenswaardig initiatief. Als afsluiter wandelen we nog een toerke rond de vijvers van het enigszins vervallen kasteel van Viane. Het kasteeldomein is 7,5 ha groot met mooie wandelgelegenheid rond de kasteelvijver. Een idyllisch bruggetje leidt naar het eiland in het midden van de vijver. Dit als afsluiter van een 7km-omloop, gewoon subliem.

We hebben vandaag terug enorm genoten, dit maal van twee verschillende omlopen. Padstappers, bedankt voor de gulle gastvrijheid, de vriendelijke ontvangst en de mooie omlopen. Tot een volgende.

Verslag: Chris Van Cauwenberge

FOTOREEKS:  https://get.google.com/albumarchive/109206872063874220159...

20:29 Gepost door heimisse in wandelen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: padstappers, viane, chris |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.