03-04-17

29.03.2017 Tour of Flanders Walk - dag 1/jour 1

Reportage Jean-Pierre Declerck (texte français en bas de page - english text at bottom of page)

Eén van de meest tot de verbeelding sprekende wielerwedstrijden aller tijden , de hoogmis van het Vlaamse wielergebeuren , UNESCO werelderfgoed . De Ronde van Vlaanderen waar jaarlijks duizenden op afkomen , passie en afzien , sport van het allerhoogste gehalte midden een prachtig landschap ,over ontelbare bulten en kasseien zoals de Haaghoek , de Koppenberg , Taaienberg en nog zovele andere .In de slipstream van de Ronde werd enkele jaren geleden een Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen in het leven geroepen .Het werd op slag een weergaloos succes .Buiten een mini Ronde voor wandelaars in Oudenaarde bleven de snel- en lange afstandwandelaars op hun honger zitten tot de Belgian Walking Association onder leiding van Theo Bické en Donald Van Meenen  zijn schouders onder het project zette .Van 29 tot 31 maart komt er dus een Ronde van Vlaanderen voor wandelaars uitgesmeerd over 3 etappes van +/- 85 km.

I will be king

And you , you will be queen

Though nothing will drive thema way

We can beat them just for one day

We can be heroes just for one day  ( David Bowie )

 

Woensdagmorgen 6 h. In het vale licht van de schijnwerpers langs de Schelde in Burcht maken 19  “die hards “ zich klaar voor de eerste etappe van Burcht naar Zottegem over een afstand van 83 km.Het beste wat België en Nederland te bieden hebben aan lange afstand wandelaars 16 mannen en 3 “ iron ladies “ trekken zich na de verwelkoming van de organisatoren op gang onder leiding van wegkapitein Rudy Schoors .Het wordt een Formule 1 start , onmiddellijk wordt de zweep er op gelegd en in ijltempo gaat het via Kruibeke en Melsele tot onder de kerktoren van Haasdonk , eerste bevoorrading na 10,5 km.

Een slok en een hap en er opnieuw vandoor .Steeds een tempo van 7 à 8 km/h .De dames nodigen ten dans en Hilde Krols al elfendertig keer Centurion en nog veel meer geeft er een ferme snok aan.Gaat verder terug de buik van het peletonnetje opzoeken , wat tetteren met de vriendinnen .VTM kleurt je dag want die hebben nieuws geroken en wat verder komt regionale zender TV Oost ook poolshoogte nemen .Onder het alziend oog van Sinterklaas een toertje rond de grootste en één van de mooiste marktpleinen van het land in Sint-Niklaas en dan terug tot wat later rust 2 en al 20 km.op de teller maar ook een kwartier voorsprong op het snelste wandelschema .Als dat maar goed afloopt .

Bij de Freinetschool zijn wij Sint-Niklaas uit en via 7 “ Dorpen van de Ronde “zullen we ons een weg banen tot de voet van de Vlaamse Ardennen .Er worden er smallere wegjes opgezocht rond Tielrode om dicht bij het rond punt in Elversele de drukke weg naar Dendermonde op te draaien .De brug over de Durme wordt gedwarst , een biljartvlak parkoers tussen velden en weiden , Hamme komt er aan .Het stadje wordt zowat helemaal doorkruist en midden een oase van groen en water wordt het gehucht Zogge opgezocht , geboorteplaats van Vlaanderens hoop voor de Ronde , Greg Van Aevermaet .Je kan er niet naast kijken want zowat het hele plaatsje is bevlagd en beplakt met slechts één beeld .Bij het coiffeursalon staat zus Van Aevermaet te supporteren en achter het hoekje bezijden de kerk even uitblazen na nu al bijna 35 km.

Nederlanders Jantinus Meints en Ed Voogt , wat schuchter begonnen nemen nu even het voortouw .Via het gehucht Huivelde tot Zele met zijn mooie Sint-Ludgeruskerk ( wie zou dat zijn ).Verder naar de Schiethoek ( sic ) waar de Waalse wandelvrienden Bernard “ rabbi “ Jacob ,  Bernard Seressia , Marc Collinet en Daniel Lhoest ( Belgisch kampioen op de 50 en 100 km in 2014 ) even hun kunnen laten zien .Steve Vandeginste , de benjamin van het gezelschap stuurt ons richting Donkmeer in Overmere .Dansende fonteinen , uitnodigende restaurantjes maar de volgende rust roept al .Boterham , koek , bananen maar vooral heel veel drinken wanneer wij hier wat over halfweg zijn .

Eén van de volgende dorpen van de Ronde is Berlare , indertijd pleisterplaats van Fred De Bruyne , winnaar van Vlaanderens Mooiste in 1957 .De weg slingert dwars door het natuurgebied van het Berlarebroek , een chicane rond de kerk , in één rechte streep tot de brug over de Schelde , links-rechts Schoonaarde door , verder stille wegjes tot de school in Gijzegem , 56 km.ver.Hé , Hé het begint er op te lijken .

Volgende Dorp van de Ronde ,  “Olsjt “ , alhoewel dorp zullen ze dat hier wel graag horen ? Zo te zien is men hier al druk een tweede carnaval aan het voorbereiden .Vanop zijn hoge sokkel wijst een stuur kijkende Dirk Martens ons de weg naar Erpe , bij de kerk nog even bekomen .Organisator en drijvende kracht achter de organisatie , maar ook deelnemer Donald Van Meenen wrijft zich even de stramme spieren los en dan trekt de stoet zich weer op gang .

Gezapig gaat het tot Mere waar bij het standbeeld van de beroemdste inwoner Lucien Van Impe linksaf geslagen wordt .De eerste molshopen bij de pittoreske dorpjes Aaigem en Ressegem kondigen de Vlaamse Ardennen aan , maar dit is klein bier met wat de volgende dagen wacht .De Buysemolen bij Herzele is een fraai toeristisch intermezzo en dan is molendorp Herzele dichtbij .Wandelclub De Burchtstappers vormt de erehaag tot de laatste bevoorrading op de Markt .

Nog een steenworp en in één loodrechte lijn gaat het tot Zottegem , kort de stad en dan de Heldenlaan die vandaag zijn naam niet gestolen heeft , einde van de eerste etappe na 83 km.Iedereen heeft het er goed vanaf gebracht .Nu eerst douchen , massage , eten en dan onder de wol voor een welverdiende nachtrust want morgen moet je er al weer tegenaan voor 93 km.

 

Une des courses cyclistes les plus imaginatifs de tous les temps, la grande messe du cyclisme flamand , patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Tour des Flandres, avec chaque année des milliers de spectateurs, passion et souffrance, sport au plus haut niveau au milieu de paysages superbes, au fil d’innombrables bosses et pavés comme le Haaghoek, le Koppenberg, Taaienberg et tant d’autres. Dans le sillage du “Ronde” un tour des Flandres pour cyclotouristes fut crée il y a quelques années .Ce fut immédiatement un succès énorme. A part d’un mini tour pour randonneurs à Audenaerde les marcheurs longue distance restaient sur leur faim jusqu’à ce que la Belgian Walking Association sous l’ impulsion de Theo Bické et Donald Van Meenen mettait ses épaules sous le projet. Du 29 au 31 mars aura donc lieu un Tour des Flandres pour des marcheurs longue distance réparties sur 3 étappes de +/-85 km.

I will be king

And you , you will be queen

Though nothing will drive thema way

We can beat them just for one day

We can be heroes just for one day  ( David Bowie )

 

Mercredi matin 6h.Sous la lumière pale des projecteurs au bord de l’Escaut à Burcht , 19 “ die hard “ se préparent pour la première étappe qui nous mènera de Burcht à Zottegem sur une distance de 83 km.Le crème de la crème de marche de longue distance belge et hollandaise a tenu à être présent.  Après le discours de bienvenue 16 hommes et 3 “ iron ladies “prennent la route sous la conduite du capitaine de route Rudy Schoors .Un départ Formule 1 , tout de suite la cravache et à une vitesse record via Kruibeke et Melsele jusqu’en dessous le clocher de Haasdonk , premier ravitaillement après 10,5 km.

Avaler un petit pain , une gorgée de boisson et en avant .Continuellement un tempo de 7 à 8 km heure .Les dames invitent à la danse et Hilde Krols innombrable fois Centurion et beaucoup plus étire la meute d’un coup sec sur .Après elle se cherche une place dans le ventre du peleton , un peu de bla bla avec les copines .VTM colore ta journée car ils ont flairé un évènement .Dans leur sillage l’émetteur régional TV Oost .Sous le regard bienveillant de Saint – Nicolas un petit tour autour la grande place de Saint – Nicolas Waas , la plus grande et une des plus belles places du pays . Puis retour pour trouver plus loin repos 2 et déjà 20 km.sur le compteur mais aussi un quart d’heure d’avance sur l’ horaire le plus rapide .Espérons que cela se termine bien .

Près de l’école Freinet nous laissons Saint-Nicolas derrière nous et via 7 “ Villages du Ronde “ nous allons nous frayer un chemin jusq’au pied des Ardennes Flamandes .On va chercher des petites routes tranquilles autour de Tielrode pour aboutir près du rond point à Elversele et prendre la route très fréquenté direction Termonde .Le pont sur la Durme est traversé , un parcours plat comme un billard entre champs et prairies et Hamme est là .La petite ville est traversé pratiquement du nord au sud et au milieu d’une oase de verdure et d’eau nous atteignons le hameau de Zogge , lieu de naissance du champion olympique cycliste et favori flamand pour  le Tour des Flandres de dimanche prochain , Greg Van Avermaet .On ne peut regarder à coté car presque partout des drapeaux et calicots .A côté de son salon de coiffure la soeur Van Avermaet vient supporter et derrière le coin près de la petite église souffler après maintenant déjà 35 km.

Après un départ un peu timide les hollandais Jantinus Meints et Ed Voogt prennent les commandes .Via le hameau de Huivelde jusque Zele avec sa belle église Saint – Ludgerus ( qui c’est ???).Quitter Zele par le Schiethoek ( sic ) où les amis wallons Bernard “ rabbi “ Jacob , Bernard Seressia , Marc Collinet et Daniel Lhoest ( champion de belgique marche 50 et 100 km.en 2014 )montrent leur art .Steve Vandeginste , benjamin de la troupe ,nous mène vers le lac du Donkmeer .Fontaines dansantes , restaurants attrayants mais le ravitaillement suivant est à portée de main .Tartines ,tartelettes , bananes mais surtout des litres de boisson quand nous sommes à moitié chemin .

Village suivant du Ronde est Berlare , précédemment le fief de Fred De Bruyne , vainqueur de “ Vlaanderens Mooiste “ en 1957 .La route serpente à travers la réserve naturelle du joli Berlarebroek , chicane autour de l’église , une flèche jusqu’au pont de l’Escaut , gauche-droite passer Schoonaarde , après des chemins tranquilles pour finir près de l’école de Gijzegem ,56 km au compteur .Hé , hé , cela commence à ressembler à quelque chose.

Très peu après , “ Olsjt “ , quoique , le nom village est-il bien choisi ici ? A voir un deuxième carnaval est ici en pleine préparation .D’un regard sévère Dirk Martens nous montre le chemin vers Erpe du haut de son socle .Sur la petite place en face de l’église reprendre ses esprits .Organisateur et animateur de l’épreuve , mais aussi participant Donald Van Meenen se secoue et masse les mollets et le cortège se remet en route .

Tranquillement jusque Mere , où à coté la statue de son illustre habitant Lucien Van Impe , nous bifurquons vers la  gauche .Les premières taupinières près des villages pittoresques de Aaigem et Ressegem annoncent les Ardennes Flamandes , mais ceci est de la petite bière à coté ce qui nous attend les journées à venir .Le Buysemolen au dessus de Herzele est un bel intermezzo touristique et peu de temps après le village à moulins Herzele .Le club de marche des Burchtstappers forment la haie d’honneur vers le dernier ravitaillement sur la place du marché .

Il reste un jet de caillou et de manière perpendiculaire jusque Zottegem , très peu de ville et alors le Heldenlaan ou  Avenu des Héros qui n’a pas volé son nom aujourd’hui .Fin d’une course vitesse après 83 km.Chacun termine sans grandes difficultés ou bobos .Douche , massage , manger et ensuite coucouche panier , bouboule en rond car demain attendent 93 km.

 

One of the most imaginative cycling races of all times, the high mess of the Flemish cycling , UNESCO World Heritage site. The tour of Flanders with each year thousands and thousands spectators, passion and suffering, sport of the highest level in the middle of a beautiful landscape, over numerous hills and cobblestones as the Hague corner, the Koppenberg, Taaienberg and so many others. In the slipstream of the “ Ronde “ a Tour of Flanders for cycling tourists was set up. It was immediately an enormous success. Beside a mini tour for hikers in Oudenaarde the competition - and long distance walkers remained on their hunger until The Belgian Walking Association led by Theo Bické and Donald Van Meenen did put their shoulders under the project. From 29 to 31 March is therefore a tour of Flanders for competition and long distancewalkers  spread over 3 stages of +/-85 km.

I will be king

And you , you will be queen

Though nothing will drive thema way

We can beat them just for one day

We can be heroes just for one day  ( David Bowie

 

Wednesday morning 6 o’clock .Under the pale light from spotlights along the river Schelde in Burcht 19 “ die hards “prepare fort he first stage going from Burcht to Zottegem , distance 83 km.After a word of welcome from the organisation , the best what Belgium and the Netherlands offers at long distance walkers , 16 men and 3 “ iron ladies “ leave , led by road captain Rudy Schoors . A Formula 1 start ,the whip goes over the bunch and in no time it goes over Kruibeke and Melsele until under the church in Haasdonk , first supply after 10,5 km.

A drink , a bite and there we go again .Continuous speed of 7 to 8 km/h.The ladies invite to dance , Hilde Krols numerous times Centurion and a lot more accelerates intensively.Later she disappears in the belly of the peloton , chat with the friends .VTM ( flemish TV ) colours your day as they smelled some news , later regional TV station of TV Oost follows .Under the all-embracing eye of Saint-Niklas a tour around the biggest and one of the most beautiful market places in Sint-Niklaas Waas and then back for some rest after 20 km and 15 minutes advance on the fastet timetable .Hope that ends well .

Close tot he Freinetschool we leave Sint-Niklaas and along the “ 7 villages of the Tour “ we will outline our road until the foot of the Flemish Ardennes .We disappear on smaller roads around Tielrode to reach the roundabout in Elversele along the restless road direction Dendermond .Cross the bridge over river Durme , follow totally flat paths between fields and grasslands , Hamme appears .The small town is passed through about from north to south and via an oasis of green and water we reach the hamlet of Zogge , birthplace and fiefdom of olympic cyclist champion Greg Van Avermaet , Flanders hope fort he Tour of Flanders Classic .You cannot mis it as the place is covered and pasted with flags and so on .Before her hair salon , sister Van Avermaet comes to support and passed the corner the church , puff after now already 35 km.

After a timid start , holland champions Jantinus Meints and Ed Voogt appear at the head of the race .Over the hamlet of Huivelde toBr he city of Zele with the beautiful Sant-Ludgeruschurch ( wonder who that is ) , further tot he Schiethoek where our wallon friends Bernard “ rabbi “ Jacob , Bernard Seressia , Marc Collinet and Daniel Lhoest ( belgian champion on 50 and 100 km in 2014 ) show their art .Steve Vandeginste , benjamin of group guides us direction Donk lake in Overmere .Dancing fountains , inviting restaurants but the following supply calls .Bread , rice cake , bananas but above that all liters of water as we are half way .

Next village of the “ Ronde “ is Berlare , years ago residence of Fred De Bruyne , winner of the Flanders Tour in 1957 .The road waves through the nice natural park of Berlarebroek , chicane around the church , in one direct line to the bridge over river Schelde , left – right pass Schoonaarde , followed by quiet roads until the school in Gijzegem after 56 km.Héy , hey begins to have a face .

Village of Aalst is nearby , although village will they like to hear this here ? At first sight they are preparing a second carnaval .From his high pedestal an angry looking Dirk Martens sends us on the road to Erpe , short recover in the village .Organizer and driving force Donals Van Meenen rubs the stiff muscles and then the beat goes on .

Sluggish until Mere where we turn left under the statue of his most famous citizen and winner of the Tour de France , Lucien Van Impe .The first molehills beside the pictuesque villages of Aaigem and Ressegem announce the Flemish Ardennes .The Buysemolen by Herzele is a nice touristic intermezzo en downhill the mill village of Herzele is there , where marching club Burchtstappers form the honourlane .Last supply on the market place .

Within a stones throw and a vertical road Zottegem is reached , shortly the town followed by the Heroes Lane which hasn’t stolen his name today .End of the first stage after 83 km.

Everybody still well and healthy , shower , massage , eat and then a well earned sleep as tomorrow waits 93 km.

 

 

16:51 Gepost door heimisse in wandelen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: flanders, jean-pierre |  Facebook |

Commentaren

Ja ik vind het goed geformuleerd mooi gedaan.

Gepost door: vermeir guido | 05-04-17

De commentaren zijn gesloten.