03-04-17

30.03.2017 Tour of Flanders Walk dag 2/ jour 2

Reportage Jean-Pierre Declerck (texte français en bas de page - english text at the bottom of page)

Ik weet niet of organisator Theo Bické 20 kaarsen gebrand heeft of 7 aflaten gelezen , misschien een konijnenpoot in zijn broekzak , feit is dat bij de start van de tweede etappe op de Heldenlaan in Zottegem een schitterende zonovergoten dag zich aankondigt .

 

Débranche, débranche
Coupe la lumière et coupe le son
Débranche, débranche tout
Débranche, débranche, débranche tout
Revenons à nous
Débranche tout  ( France Gall )

Verstand op nul en in het halfduister Zottegem uit voor 93 km en het serieuzere werk .Rudy Schoors winnaar van meerdere langeafstandswedstrijden tot in Australië en Nieuw-Zeeland toe opent de weg .Heel vlug de eerste kasseien van de Lippenhove- en de Paddestraat .Verder stille wegjes tot al na 7 km.een eerste stop in bij het schooltje in Hundelgem .

De Zwalmvallei wordt opgezocht met de schilderachtige dorpen Beerlegem , Paulatem en Nederzwalm .Verder het landelijke Welden met zijn gitzwart Sint – Martinuskerkje , Ename met zijn archeologische site en dan is Oudenaarde daar voor een eerste maal .Op de Markt bij het Ronde van Vlaanderencentrum staan er al 21,5 km.op de teller .

Rondje rond de imposante Sint-Walburgiskerk , de Schelde over , deelgemeente Leupegem en dan de lange eentonige weg door de Scheldevallei .Het mooie Melden met zijn Koppenberg , maar die is niet voor vandaag , trekken even de aandacht .Frele , mini Malika Zerifi , maar punch te koop , sluit de rij , tijd voor een banaan .Berchem , nevralgieke punt van de Ronde want begin van de heuvel en kasseizone .Vlug nog even tijd voor wat eten en drinken en dan er tegenaan .

Padstapper Chris Van Cauwenberghe vliegt er al onmiddellijk tegenaan maar dan ligt Kwaremont opeens te blekkeren in de zon hoog boven op de heuvel van de Oude Kwaremont .Berggeit Guido Vermeir laat vlug iedereen achter gevolgd door de typisch heupwiegende Bernard Cools , kort erachter “ ijzeren Eddy “ Goeman .Wat later het peletonnetje met aan de staart Caroline Mestdagh die precies aan een toeristisch wandelingetje bezig is .Niet moeilijk met 10 centurions en ontelbare internationale overwinningen op het palmares .Op het dorpsplein denk je dat het ergste achter de rug ligt maar erachter het hobbelige kasseitje nog steeds licht oplopend dat slechts anderhalve kilometer verder eindigt bij de Oudenaardsesteenweg .Erop en erover en midden een prachtig golvend landschap met majestueuze vergezichten klauteren tot de molen boven op de Hotondberg .Even uitblazen na 36,5 km.en tijd voor een natje en een droogje .

De zonovergoten natuur van de Vlaamse Ardennen terug in richting Zulzeke , de Pladutse , slingerwegje om het dorp uit te komen en opeens een verraderlijke puist in het landschap .De Kortekeer ziet er aanvankelijk niet te moeilijk uit , maar in twee trapjes moet je opeens heel steil omhoog.Guido Vermeir laat alles en iedereen nog eens achter en zal hier bergkoning worden .Anderen volgen vlug en boven trekt de accordeonfile terug samen voor de diepe duik richting Oudenaarde .Bijna beneden de weg naar Etikhove en Schorisse in , even een rustpauze om dan al de volgende kuitenbijter van de dag aan te vallen , de Eikenberg .De klim wordt wat makkelijker gemaakt door een gloednieuw asfaltwegje naast de kasseien .Boven een allesomvattend panorama op Oudenaarde en omgeving en dan in een rotvaart de vallei in tot Volkegem .Dorp door en dan de steile Wolvenberg op met hellingspercentages tot 17 % .Boven word je onmiddellijk getrakteerd op de ellendige bonkige kasseien van de Holleweg .Anderhalve kilometer verder eindelijk de grote weg richting Brakel en café Groene Boom en al dik 56 km.afgelegd .

Brouwerij Roman komt er aan , zou een Adriaan Brouwerke ???? Nee , geen tijd en verder richting Horebeke met mooi hagelwit kerkje , maar dan de 2 km lange kasseistrook van de Haaghoek .Eerst denk je het loopt lekker want lichtjes bergaf , maar dan een beproevend stuk vals plat op wat meer op een stuk romeinse heirbaan lijkt , vol bulten en putten .Dicht bij Zegelsem ben je er vanaf maar op slag de Leberg .Boven bij de ermitage een prachtig stukje plateau dat ons verder afzet in Elst voor de lange duik tot Michelbeke en waar Herman De Croo groet .Diep ,diep en dan de Berendries op , een lastigaard want die schijnt oneindig lang .Nog eens de helling afsuizen tot Brakel voor Ten Bosse al de 7de bult van de dag .Parike en Zarlardinge zijn zonovergoten intermezzos met Parikeberg die niet eens als helling gecatalogeerd staat , maar daarom niet minder lastig .En dan , dan , Geraardsbergen , tot hun grote frustratie jaren van de Ronde verstoken gebleven maar sinds dit jaar er terug bij .Ze zijn zelfs zo blij dat er een receptie aangeboden wordt in het toerismebureau op de Markt .Nu al 82 km.ver , maar een laatste keer op de tanden bijten voor de magische Muur van Geraardsbergen .De Vesten op , smal kasseitje op en dan steil bergop tot het Hemelrijk , rechtsaf nog hoger de Kapelmuur op en bij de kapel uitblazen bij het aflopend gedeelte .

Nog even op de tanden bijten en via Overboelare en Goeferdinge tot Everbeek , eindpunt van de 2de etappe en waar er 19 nieuwe Flandriens geboren zijn .

 

Je ne sais pas si organisateur Theo Bické à brûle 20 cierges et prié 7 salut Marie , mais fait est qu’une journée ensolleillé s’annonce sur les Ardennes Flamandes au départ de la deuxième étappe sur le Heldenlaan à Zottegem .

 

Débranche, débranche
Coupe la lumière et coupe le son
Débranche, débranche tout
Débranche, débranche, débranche tout
Revenons à nous
Débranche tout  ( France Gall )

Esprit niveau 0 et dans la pénombre on quitte Zottegem pour le travail sérieux sur 93 km.Rudy Schoors lauréat de plusieurs marches longue distance même jusqu’en Australie et Nouvelle Zélande ouvre le chemin .Presque tout de suite les cailloux de la Lippenhove- et mythique Paddestraat .Après des petites routes tranquilles direction Hundelgem , premier arrêt après seulement 7 km.

Une petite visite vers la vallée du Zwalm avec les villages pittoresques Beerlegem , Paulatem et Nederzwalm .Passé ici le village rural de Welden avec la petite église Saint-Martin et son noir clocher ,Ename avec son site archéologique et soudain Audenaerde pout la première fois .Près du Centre Ronde van Vlaanderen 21,5 km au compteur .

Petit tour autour de la collégiale Sainte Walburge , passer sur l’Escaut , commune de Leupegem et puis la longue route monotone de la vallée de l’Escaut .Le joli village de Melden au pied du Koppenberg , mais pas pour aujourd’hui ,méritent notre attention .Malika Zerifi , petite et pas plus large qu’un fil de fer , mais punch à revendre ferme la file , temps pour une banane .Au fond de la route , Berchem et point névralgique car début de la zone des collines et des pavés .Juste le temps de boire et manger un bout et on attaque .

Padstapper Chris Van Cauwenberghe ne se sent plus et s’envole mais très vite le village de Kwaremont brille au soleil en haut de la colline du Oude Kwaremont .Guido Vermeir , le chamois , laisse vite tout le monde derrière lui suivi par Bernard Cools dans son style typique , se déhanchant dans un mouvement régulier .Juste derrière “ Eddy à la volonté de fer “Goeman .La meute suit avec en queue du peleton Caroline Mestdagh qui semble faire une promenade touristique , pas difficile ayant 10 Centurions et d’innombrables victoires internationales sur son palmares .Dans le village tu penses être au bout de tes peines , mais erreur , derrière ,  l’étroite route pavée toujours légèrement en montée qui ne se termine 1,5 km.plus loin sur la Chaussée d’Audenaerde .Traverser avec la Ronde van Vlaanderenstraat en face et au milieu d’ un superbe paysage avec des panoramas majestueux on grimpe jusqu’au moulin en haut du Hotond .Temps de souffler après 36,5 km.et prendre du temps pour boire et manger .

La nature généreuse et ensolleillé des Ardennes Flamandes nous absorbe direction Zulzeke , la legendaire Pladutse , serpentin pour quitter le village et tout à coup une bosse apparaît.Le Kortekeer , apparemment pas trop difficile mais cela monte en deux échelons fort raides vers le sommet .Guido Vermeir est à nouveau premier et va se couronner roi de la montagne .D’autres suivent de très près et l’accordéon se referme pour la descente vers Audenaerde .Presque au pied on prend la direction Etikhove et Schorisse ,un court moment de repos afin d’attaquer la difficulté suivante , le Eikenberg .La montée devient plus aisé à cause d’ un sentier de goudron neuf à côté des pavés .En haut une vue superbe sur Audenaerde et environs et ensuite , vitesse TGV vers Volkegem au fond de la vallée .Passons le village et le Wolvenberg , superraide avec des taux de percentage de 17 % est déjà au menu.Au sommet les impossibles pavés du Holleweg .Heureux de trouver la grande route direction Brakel 1,5 km.plus loin avec en face le café Groene Boom et 56 km.au compteur .

Brasserie Roman apparaît .Est-ce qu’un petit Adriaan Brouwer ???non , pas le temps et en avant direction Horebeke avec sa belle petite église toute blanche , mais ensuite les 2 km.de pavés du Haaghoek .D’abord légèrement en descente mais ensuite un misérable tronçon de faux plat , plutôt une chaussée romaine plein de trous et de crevasses .La misère se termine près de Zegelsem , mais sur le coup la montée du Leberg .Au sommet l’hermitage et un joli fragment sur un plateau qui mène vers Elst pour la longue descente vers Michelbeke et où Herman De Croo nous salue .Profond , encore plus profond et ensuite le Berendries , un emmerdeur avec une montée qui semble interminable .Un n-ième voltige sur Brakel pour la 7ième bosse de la journée , Ten Bosse .Parike et Zarlardinge sont des intermezzos ensolleillés avec le Parikeberg , non catalogué par l’organisation mais difficile assez .Et puis , Grammont , à leur grande frustration privé du Ronde ces dernières années , mais à nouveau sur le parcours cette année .Ils sont si content de nous voir que le conseil communal offre une réception au bureau de tourisme sur la Place du Marché .82 km.derrière les mollets mais une dernière fois serrer les dents  .Monter les pavés des Vesten ,disparaître dans un  étroit  chemin pavé , le mythique Mur de Grammont est devant nous .Pavés jusqu’au Hemelrijk et dernière montée de la journée vers la chapelle au sommet de la bosse .Souffler dans la descente et via Overboelare et Goeferdinge jusque Everbeek , fin de la 2ième étappe .Aujourd’hui 19 Flandriens sont nés .

 

I don’t know if organizer Theo Bické has burnt 20 candles and prayed for indulgence , fact is that at the start on the Heroes Lane in Zottegem a sunny day is announced .

 

Débranche, débranche
Coupe la lumière et coupe le son
Débranche, débranche tout
Débranche, débranche, débranche tout
Revenons à nous
Débranche tout  ( France Gall )

Brain level 0 and in half-light we leave Zottegem for 93 km and the more serious work  .Rudy Schoors , winner of numerous long distance walks even in Australia and New Zealand opens the ball .Very fast the first cobble stones of the Lippenhove – and Paddestreet . Further on quiet small roads until already after 7 km.first stop by the school at Hundelgem .

We go to see for the Zwalm vally with its picturesque villages as Beerlegem , Paulatem and Nederzwalm .On going rural Welden wit his black Saint Martinuschurch .Ename follows with the archeologic site and suddenly Oudenaarde appears fort he first time .At the Tour of Flanders Center on the Market place under the medieval town hall 21,5 km.on the counter .

Tour around the prominent Saint- Walburgischurch , cross river Schelde , commune of Leupegem and then the long monotonous road of the Schelde valley .Nice Melden with his Koppenberg , but not for today , attracts our attention .Frail Malika Zerifi , not larger than a wire but punch for sale closes the file, time for a banana .Berchem , deciding place in the Tour of Flanders as the beginning of the hill and cobble stone aerea .A quick bite , drink and there we go .

Padstapper Chris Van Cauwenberghe cannot wait and attacks immediately but then we see Kwaremont in the sun at the top of the hill of the Oude Kwaremont .Chamois Guido Vermeir leaves everybody behind followed by a swinging Bernard Cools , shortly later “ iron Eddy “ Goeman.The crowd follows with Caroline Mestdagh who closes the file , seems busy with a healthy touristic stroll.Easy with 10 centurions and lots of international victorys on the record .The narrow cobble stone road ends at the village square and then you think the most difficult part is over but behind the bumpy cobble stone road always lightly ascending .Only 1,5 km.further you reach the grand road to Oudenaarde , cross and middle a beautiful rolling landscape climb till the old mill at the top of the Hotond .Breath after 36,5 km.and time to eat and drink .

The sun-drenched nature of the Flemish Ardennes in direction Zulzeke , the Pladutse ,a pendulum road to leave the village and suddenly a treacherous pimple in the landscape .The Kortkeer doesn’t seems to difficult but in 2 levels this is a steep climb .Again , Guido Vermeir leaves everybody behind and will end as mountain king .Others follow shortplunge towards Michelbeke ly later and passed the top the accordion closes for the deep plunge towards Oudenaarde .Nearly downhill we take the road to Etikhove and Schorisse , just the time for a rest to attack the following hill , the Eikenberg .Climbing is made easy by a new asphalt road beside the cobble stones .At the top an amazing view of Oudenaarde and surroundings .A deep jump into the valley until Volkegem with the steep Wolvenberg gradient to 17% .No time to breath above the village as the miserable and bony cobble stones of the Holleweg are on the menu .It ends about 1,5 km.later at the road to Brakel beside the pub Groene Boom where 56 km.are behind us .

Brewery Roman appears , should a small Adriaan Brouwerbeer ????No , no time and continue towards Horebeke with nice snowwhite church . But again the 2 km long stone strip of the Haaghoek .First you think it runs easy as the road goes down , but afterwards an impossible stripe “ false flat “ on what looks more as an old roman road , full of bumps and holes .The misery ends close to Zegelsem but immediately the Leberg .At the top the ermitage followed by a nice part on a plateau that leads us to Elst .The long plunge towards Michelbeke where minister Herman De Croo greets . Deep , deeper , pass the village for the Berendries , agitating as it never seems to end .Downhill intil Brakel for Ten Bosse , 7th hill of the day .Parike and Zarlardinge are sun-drenched intermezzos with Parikeberg even not mentionned as a climb but as difficult as all the others .And then , then , Grammont ,tot heir great frustration devoided of the Tour for several years , but again on the track this year .And if they are happy .A reception is offered at the tourism office on the market place under the affirmatory eye of Manneken Pis , older than the one in Brussels ( they say ) and at the foot on what has been the most famous hill in the Tour of Flanders for many years , the magic wall called Muur of Grammont .Bite the bullet a last time after 82 km., find the cobble stones of the Vesten ( the old fortifications ), disappear in a small path followed by the steep climb until the pub Hemelrijk , turn right uphill the chapel wall and after the chapel at the top breath deeply on the downhill road .

A last effort and over Overboelare and Goeferdinge until Everbeek , end of the 2nd stage .19 new Flandrians are born today .

16:55 Gepost door heimisse in wandelen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flanders, jean-pierre |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.